sábado, 11 de diciembre de 2010

FRACAS ESTUDIANTIL.........!!!!!!!!!!!!


.....VICTORIA DE LA IGNORANCIA.
Fa uns dies i en el dinar en casa d'un amic, es deia que "JA ESTE UNA GENERACIÓ QUE A TRET MENYS NOTES QUE ELS SEUS PARES". Resumint açò vol dir que els nostres fills en certs aspectes son pitjors estudiants que els pares. Açò es molt greu i no te visió de que es ature.
Els nostres fills estan sobreprotegits, estan mimats i els molt CANALLES ho saben, i a molta gent "els prenen el pel", quan pitjor notes trauen, i pitjor els porten, "MILLORS REGALS I MILLORS MOBILS", tenen.
Hi ha una generació que es prenen SERIOSAMENT això de que "EL MEU FILL NO VUIC QUE PATISCA", i en certa part no hi ha que fer que la gent ho passe mal, però si la gent a la mínima dificultat no intenten passar-la, i els pares de hui en dia, es ho fem tot, mal ens en anirà ja que tot lo que passe ara es vora reflectit d'açí uns anys.
Sense una educació forta, on els nostre fills ix-quen amb uns coneixements bàsics, i dic aço per que tots no seran MINISTRES I ASSESORS POLÍTICS( SANGONERES), si els nostres fills no saben oficis tradicionals, si no volen fer tot tipus de feina, mal ens va anar, si volem que els nostres fills no treballen en feines poc remunerades i socialment poc aceptades socialment MAL ANEM. Totes les feines son dignes, i com em deia ma mare moltes vegades, "EL SABER NO OCUPA LUGAR".
Si els nostres governants tan sols pensen en crear feines rapides, poc qualificades, i de poc calat industrial "TURISME, I SOL I PLATJA", mal ens anira. Eixes feines deurien de ser un complement, ja que si bé VALÈNCIA, ens coneixien per el moble,ceràmica, indutria de joguets i altres feines, ara ens coneixen per l'alt nombre de gent aturada, i no es fa res per ajudar a eixos sectors industrials que si que volen gent preparada, gent que sap el seu ofici.
No ens preocupem de tan EVENT BONIC Y DE FASTOS MULTIMIL.LIONARIS i preocupem-se de fer polígons industrials i de ficar menys impostos i pensar que es lo que anem a vendre al exterior, i menys o tan sols un poc menys del SOL I LA PLATJA, ja que senyors polítics "INUTILS E INEPTES", en altres llocs del mon també hi han platges, i la gent es cansa molt prompte d'un lloc, però molta gent l'agrada un cotxe ben fet, o de un llit per descansar.
Ja que hi ha tant de sabut, i jo em considere un poc ignorant.
Les comunitats AMB MÉS FRACAS ESTUDIANTIL SON :
- LES ILLES BALEARS I EL NOSTRE " LAND OF VALENCIA". Amb quasi un 40 %. Les que més impulsen el turisme....
- Les que menys son PAIS BASC I NAVARRA, per cert estes comunitats tenen quasi totes les seues transferencies donades i fomenten més el sector industrial, que el de servicis. Estan ratllant un 15% de fracas escolar, solen invertir en més MESTRES I MENYS parides de GRANDES EVENTOS, ja que desde l'escola els xiquets tenen mestres que desdoblen als alumnes que menys s'apliquen en els estudis, i aixi deixen als que volen estudiar fer-ho amb garanties.
HI HA GENT QUE VOL QUE LA GENT SIGA IGNORANT, I HI HAN IGNORANTS QUE VOLEN QUE MANE SEMPRE ELS MATEIXOS. PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA AMB GARANTIES I DE QUALITAT.

No hay comentarios: