sábado, 3 de marzo de 2012

MARE NOSTRUM
MARE NOSTRUM

EL NOSTRE PARE,
LA NOSTRA MARE,
EL NOSTRE LLAR,
EL MAR, LA MAR,
EL “ MARE NOSTRUM”.
:::::::::
HA VIST PASSAR MOLTA GENT,
BRESSOL DE CIVILITZACIONS,
DE CREADORS
I DE CRUELS DICTADORS,
DE GENT AMB CULTURA
I DE GENT CORRUPTA,
ENCARA QUE NO VULGA
 NINGÚ!! ,
GERMANS……SOM.
::::::::::
SOROLLA PINTA LA SEUA LLUM,
SERRAT LI CANTA AL SEU BRESSOL,
UNS ALTRES FESTA FAN,
GERMANS RIBERENCS,
GERMANS DIFERENTS,
A TOTS ENS BANYA,
A TOTS ENS ACOMPANYA.
:::::::::
LA LLUM DEL SOL,
LA CLAROR I EL BON TEMPS
A LA VORA DEL NOSTRE MAR,
TOTS FEM” FOC I FLAMA”
AL VOLTANT DEL NOSTRE LLAR.
::::::::::
LA LLUNA ACARICIA
A LA NOSTRA MARE,
LA LLUNA IL.LUMINA
EL NOSTRE MAR,
MARE BONICA,
LLUNA BENDITA.
:::::::::
VALENÇIANS,GENOVESOS,
CATALANS,CARTAGINESOS,
EGIPCIS I FENICIS
LA MAR ES NOSTRA”,
GRECS I ROMANS,
TURCS I JUEUS,
NOSTRE ES EL MAR,
ENTRE NOSALTRES…. GERMANS
AJUDEM-NOS.
:::::::::
LA MATEIXA LLUNA,
EL MATEIX SOL,
LA MATEIXA MARE,
EL NOSTRE MAR,
“ MARE NOSTRUM”.
ES I SERA !!
WILFREDO………………………..01/03/2012

…….TRADUCCIÓN…….MAR MEDITERRANEO

NUESTRO PADRE,
NUESTRA MADRE,
NUESTRO HOGAR,
EL MAR, LA MAR
EL “ MAR MEDITERANEO”.
:::::::::
HA VISTO PASAR MUCHA GENTE,
CUNA DE CIVILIZACIONES,
DE CREADORES
Y DE CRUELES DICTADORES,
DE GENTE CON CULTURA
Y DE GENTE CORRUPTA,
AUNQUE NO QUIERA
¡¡ NADIE!!.
HERMANOS…SOMOS.
:::::::::
SOROLLA PINTO SU LUZ,
SERRAT LE CANTO A SU CUNA,
OTROS FIESTAS HACEN,
HERMANOS RIBEREÑOS,
HERMANOS DIFERENTES,
A TODOS NOS BAÑA,
A  TODOS NOS ACOMPAÑA.
:::::::::
LA LUZ DEL SOL,
LA CLARIDAD Y EL BUEN TIEMPO,
AL BORDE DE NUESTRO MAR
TODOS HACEN” FUEGO Y LLAMA”,
ALREDEDOR DE NUESTRO HOGAR.
::::::::::
LA LUNA ACARICIA
A NUESTRA MADRE,
LA LUZ ILUMINA
NUESTRO MAR,
MADRE BONITA,
LUNA BENDITA.
:::::::::
VALENCIANOS, GENOVESES,
CATALANES, CARTAGINESES,
EGIPCIOS Y FENICIOS
¡¡ LA MAR ES NUESTRA !!,
GRIEGOS Y ROMANOS,
TURCOS Y JUDIOS
NUESTRA ES LA MAR,
ENTRE NOSOTROS….. HERMANOS,
AYUDEMONOS.
:::::::::
LA MISMA LUNA,
EL MISMO SOL,
LA MISMA MADRE,
NUESTRO MAR.
“ MAR MEDITERRANEO”.
¡¡ ES Y SERA !!.

No hay comentarios: