jueves, 8 de marzo de 2012

LLIBERTAT,IGUALTAT,SOLIDARITAT
LLIBERTAT, IGUALTAT, SOLIDARITAT

SOMNIE,
I EM DESPERTE
PENSANT:
L’HUMANITAT ES LLIURE,
SENSE CLASSES SOCIALS,
SENSE DIFERENCIES DE GÈNERE,
SENSE DIFERÈNCIES RACIALS,
PENSEM DIFERENTS,
NAIXEM IGUALS.
::::::::::
SOMNIE,
I EM DESPERTE
TREMOLANT,
L’ABSOLUTA POBRESA,
EM DONA DOLOR DE CAP,
LA DESMESURADA RIQUESA
EM DONA DOLOR DE COR,
SIGAM SOLIDARIS AMB LA GENT,
DONEM I DONEM
LO QUE NO ENS FAÇA
¡¡ FALTA!!.
::::::::::
SOMNIE,
I EM DESPERTE
SUANT,
EN UN MÓN
 SENSE GUERRES,
SENSE MALTRACTES,
 NET DE PENSAMENTS,
QUE ENS FAN
DIFERENTS.
:::::::::
SOMNIE,
I EM DESPERTE,
I TORNE A SOMINIAR
QUE TOTS SOM
 FELIÇOS,
QUE TOTS SOM
LLIURES I IGUALS.
::::::::::
EM DESPERTE
I VEIG LA REALTITAT
I EM TORNE
A DORMIR,
I TORNARE
A SOMNIAR
PENSANT PODER
EL MÓN
¡¡ CANVIAR!!.


WILFREDO….08-03-2012

TRADUCCIÓN


SUEÑO,
Y ME DESPIERTO
PENSANDO:
LA HUMANIDAD ES LIBRE,
SIN CLASES SOCIALES,
SIN DIFERENCIAS DE GENERO,
SIN DIFERENCIAS RACIALES,
PENSAMOS DIFERENTES,
NACEMOS IGUALES.
::::::::::
SUEÑO,
Y ME DESPIERTO
TEMBLANDO,
LA ABSOLUTA POBREZA,
ME DOLOR DE CABEZA,
LA DESMESURADA RIQUEZA,
ME DOLOR DE CORAZÓN,
SEAMOS SOLIDARIOS
CON LA GENTE,
DEMOS Y DEMOS
LO QUE NO NOS HAGA
¡¡ FALTA!!.
:::::::::
SUEÑO,
Y ME DESPIERTO
SUDANDO,
EN UN MUNDO,
 SIN GUERRAS,
SIN MALTRATOS,
LIMPIO DE PENSAMIENTOS,
QUE NOS HAGAN
 DIFERENTES.
::::::::::
SUEÑO,
Y ME DESPIERTO,
Y VUELVO A SOÑAR,
QUE TODOS SOMOS
FELICES,
QUE TODOS SOMOS,
LIBRES E IGUALES.
:::::::::
ME DESPIERTO
Y VEO LA REALIDAD,
Y ME VUELVO
 A DORMIR,
Y VUELVO A
SOÑAR,
PENSANDO PODER,
EL MUNDO
¡¡CAMBIAR!!.

No hay comentarios: