viernes, 10 de febrero de 2012

DEIXEU-ME EN PAU......
DEIXEU-ME EN PAU!!.


JOVE IDEÒLEG
I REVOLUCIONARI ACTIU
VAIG SER.
ARA A LA VELLEA,
PENSADOR REFLEXIU
I AMIC D’AMICS
EM VAIG FER.
::::::::::
LES MEUES IDEES,
PER EL MÒN VIATGEN,
ELS MEUS FETS
ARRELATS ESTAN.
I  A L’HUMANITAT
L’HE DEIXAT EL MEU LLEGAT.
::::::::::
NO ES MOLESTEU,
NO M’ALÇARÉ!!.
NO EM MOLESTEU,
 I NO EM DIGEU RES
QUE M’ENFADARÉ!!.
::::::::::
NO EM LLOEU,
NO BLASFEMEU,
NO M’INSULTEU,
ARA QUE NO ESTIC
I NO PUC DIR RES.
::::::::::
DEIXEU-ME VIURE TRANQUIL
A L’ALTRA VIDA.
DEIXEU-ME VIURE FELIÇ
A L’ALTRE MÓN.
DEIXEU-ME VIURE EN PAU
I GAUDIR DE LA TRANQUIL-LITAT,
EN  LA MEUA CASA
I AL MEU LLIT.
:::::::::
DEIXEU-ME QUE VOS ENYORE A TOTS
PER  PODER DIR:
¡¡ AÇI I ARA ¡!.
JO DESCANSE EN PAU.
……………..TRADUCCIÓN…………..


JOVEN IDEOLOGO
Y REVOLUCIONARIO  ACTIVO
FUI,
AHORA A LA VEJEZ
PENSADOR REFLEXIVO
Y AMIGO DE MIS AMIGOS
ME HICE.
:::::::::::::
MIS IDEAS
POR EL MUNDO VIAJAN,
MIS HECHOS
ENRAIZADOS ESTAN.
Y A LA HUMANIDAD
LE HE DEJADO MI LEGADO.
::::::::::

NO ME MOLESTEIS
NO ME !! LEVANTARÉ¡¡,
NO ME MOLESTEIS
Y NO ME DIGAIS NADA,
QUE ME !! ENFADARÉ!!.
::::::::::
NO ME ALABEIS
NO BLASFEMEIS
NO ME INSULTEIS
AHORA QUE NO ESTOY
Y NO PUEDO DECIR NADA
::::::::::

DEJADME VIVIR TRANQUILO
EN LA OTRA VIDA,
DEJADME VIVIR FELIZ
AL OTRO MUNDO,
DEJADME VIVIR EN PAZ
Y DISFRUTAR DE LA TRANQUILIDAD
EN MI CASA
Y EN MI CAMA.
::::::::::
DEJADME QUE OS AÑORE A TODOS
PARA PODER DECIR:
¡ AQUI Y AHORA !
YO DESCANSO EN PAZ


No hay comentarios: