martes, 1 de octubre de 2013

REQUIEM A LA HUMANITAT
REQUIEM A LA HUMANITAT


Hienes, corbs i voltors
banquers avars i polítics corruptes
gent sense escrúpols
formen aquesta gran orquestra
que magistralment interpreta els rèquiem
per l'opressió i la mort de la humanitat.

Uns riuen
altres volen en cercles
mentres degollen i espleten als éssers vius
gent sense cor, bèsties sense ànima
que no veuen més enllà de l'horitzó negre del seu voltant
la seua vida és una boira encapotada
són rellamps i trons
és mort i destrucció
només saben fer el mal, pel seu bé.

No m'agraden els rèquiems
ni els tocs de difunts
i menys encara
el dol a la gent que mor en vida
presoners de les més grans de les dictadures
aquestes que fan del capital hipotecari
una burla al sentit comú.

M'agraden els colors vius de la il.lusió i la justícia
“ fem pinya”
“ fem penya”
fem de la unió dels oprimits la nostra senyera  
fem oïdes sordes
als somriures de les hienes de barrets i colls alts
als balls dels voltors i els corbs
fem de l'amor una fletxa
i de la justícia una llança
donant-li  mort a la pròpia mort.

WILFREDO BAIXAULI BOU.- 10/09/2013
RESERVATS ELS DRETS D’AUTOR
Dedicat a tota la gent de mala voluntat que fa mal per fer el mal.

TRADUCCIÓN

REQUIEM A LA HUMANIDAD

Hienas, cuervos y buitres
banqueros avaros y políticos corruptos
gente sin escrúpulos
forman esa gran orquesta
que magistralmente interpreta los réquiem
por la opresión y la muerte de la humanidad.

Unos se ríen
otros vuelan en círculos
mientras degüellan y esquilman a los seres vivos
gente sin corazón, alimañas sin alma
que no ven más allá del horizonte negro de su alrededor
su vida es una niebla encapotada
son relámpagos y truenos
es muerte y destrucción
sólo saben hacer el mal, para su bien.

No me gustan los réquiems
ni los toques de difuntos
y menos aún
el duelo a la gente que muere en vida
prisioneros de las mayores de las dictaduras
esas que hacen del capital hipotecario
una burla al sentido común.

Me gustan los colores vivos de la ilusión y la justicia
“ hagamos una piña”
“ hagamos un peña”
hagamos de la unión de los oprimidos nuestra bandera
hagamos oídos sordos
a las sonrisas de las hienas de sombreros y cuellos altos
a los bailes de los buitres y los cuervos
hagamos del amor una flecha
y de la justicia una lanza
dándole muerte a la propia muerte.

WILFREDO BAIXAULI BOU.- 10/09/2013
RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR

No hay comentarios: