domingo, 16 de octubre de 2011

15 D'OCTUBRE


Els politicis deurien de fer canvis i fer que la gent poguera creurer en la seu feina. No es posible que quan les coses van bè ell no pateixquen de res i quan van mal les retallades socials son per el menys desafortunats.

No hay comentarios: